Tietosuojaperiaate ja evästeet

Mylan Finland Oy (”yhtiö”) ylläpitää www.menopaussi.fi verkkosivustoa (jäljempänä ”sivusto”). Yhtiö sitoutuu suojelemaan ja kunnioittamaan sinun oikeuksiasi liittyen sivuston käyttöön tämän tietosuojaperiaatteen mukaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse inform@mylan.fi

Tällä sivulla määritetään periaatteet siitä, mitä tietoja yhtiö kerää liittyen sinun sivuston käyttöösi. Pyydämme ystävällisesti, että luet nämä periaatteet huolella, jotta ymmärrät mitä tietoja tämän sivuston käyttöön liittyen kerätään ja miten yhtiö näitä tietoja käyttää. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä käytännesäännöt. Jos et hyväksy näitä käytännesääntöjä, pyydämme sinua poistumaan sivustolta. 

Suomen henkilötietolain (myöhemmin myös ”laki”) mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Mylan Finland Oy. Nämä käytännesäännöt pohjautuvat lain ja muun yksityisyyden suojaa koskevien säännösten noudattamiseen. Henkilötiedolla tarkoitetaan näissä käytännesäännöissä mitä tahansa luonnollista henkilöä koskevaa tietoja tai merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssa yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Mitä tietoja sinusta kerätään tällä sivustolla ja mihin tarkoitukseen?

Tämän sivuston käyttöön liittyen sinusta ei kerätä, säilytetä eikä käsitellä mitään henkilötietoja. Käsittelemme ainoastaan yleisesti ja anonyymissä muodossa, lähinnä tilastotarkoituksiin tietoa liittyen sivuston tietoliikenteeseen ja muuhun yleiseen kommunikointidataan. Tällainen tieto käsitellään, kerätään ja säilytetään anonyymissä muodossa ja siten, ettei sinun henkilöllisyytesi voi millään tavoin tästä tiedosta paljastua. Tämän lisäksi Mylan-konsernin eri yhtiöt voivat sivuston käyttöön liittyen käyttää Google Analytics analytiikkaohjelmaa anonyymissä ja ei-identifioitavassa muodossa voidakseen anonyymin tiedon pohjalta kehittää sivuston toimintoja. Yhtiö voi myös kerätä tietokoneeseen, IP-osoitteeseen, käyttöjärjestelmään tai selaintyyppiin liittyviä tietoja, mutta kaikki nämä tiedot kerätään ja käsitellään anonyymissä muodossa siten, ettei sinun henkilöllisyyttäsi voida näistä millään tavoin päätellä. Tällainen tilastokäyttöön tarkoitettu tieto liittyy lähinnä käyttäjiemme selainten toimintoihin ja malleihin eikä niihin liittyen paljastu henkilötietoa käyttäjistä. Mikäli jotain osaa tällaisesta tiedosta kuitenkin pidettäisiin henkilötietona, tällaista tietoa käytetään vain soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja ainoastaan sivustomme hallinnointiin eikä sitä luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin kuin mitä tällä sivustolla on mainittu. Evästeiden käyttöön liittyen pyydämme tutustumaan näiden käytännesääntöjen mukaiseen evästekäytäntöön.

Luovutukset

Yhtiö on oikeutettu luovuttamaan näiden käytännesääntöjen mukaisia tietoja kolmansille osapuolille sekä konsernin sisäisesti niihin tarkoituksiin kuin tässä käytännesäännössä mainitaan, mutta vain anonyymissä, ei-identifioitavassa muodossa siten, ettei kenenkään käyttäjän henkilöllisyys voi olla tiedon perusteella pääteltävissä. Vaikka nyt ei ole kyse henkilötietojen käsittelystä eikä keräämisestä, haluamme kuitenkin saattaa tietoonne, että sivustolta olevaa anonyymiä tietoa siirretään kansainvälisesti seuraaville US Safe Harbour-yhtiöille: Mylan INC ja LiquidWeb, joka toimii hosting-yrityksenä.

Tiedon suojaaminen ja tietoturva

Teemme parhaamme, että sivustoihin liittyvä tieto suojataan parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiö käyttää ja suorittaa sivuston kautta saatavan tiedon suojaamisen suhteen teknisesti tarkoituksenmukaisia suojatoimia sekä muita toimenpiteitä ehkäistäkseen luvattoman tai laittoman sivuston tietojen käytön, samoin kuin pyrkii suojautumaan laittomalta tiedon tuhoamiselta, muokkaamiselta ja muulta vastaavalta, sekä muutoinkin tekee parhaansa tietojen turvaamisen suhteen. Kuitenkaan emme voi taata, että kaikki tiedonsiirto näiden käytännesääntöjen alaisuudessa olisi täysin suojattua ja turvallista. Näin ollen sivuston käyttäminen tapahtuu ja on täysin ja yksin sinun vastuullasi.

Muutokset käytännesääntöihin

Yhtiö voi muuttaa näitä käytännesääntöjä toimittamalla uudistetut käytännesäännöt tälle sivustolle.

Tarkastusoikeus

Suomen henkilötietolain nojalla sinulla on oikeus tarkistaa, ettei sinun henkilötietojasi ole kerätty tai säilytetä tämän sivuston käyttöön liittyen. Voit esittää tämän tarkastuspyynnön yhtiömme yhteyshenkilölle sähköpostitse: inform@mylan.fi. Rekisterinpitäjä saa periä tästä tarkastuksesta kohtuullisen korvauksen vain, jos siitä kun asianomainen on edellisen kerran tehnyt tarkastuspyynnön, on kulunut vähemmän kuin vuosi. Tällainen tarkastusmaksu ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta jos sitä päätetään periä, on maksu enintään 6,35 euroa. Mikäli sinun henkilötietojasi olisi kerätty, sinulla on oikeus viipymättä poistaa tieto.

Yhteystieto

Mikäli teillä on kysyttävää tähän sivustoon liittyen, ottakaa yhteyttä inform@mylan.fi. Sieltä kysely ohjataan sille osastolle, joka voi asiassa parhaiten auttaa.

Evästeet

Käyttämällä tätä sivustoa, sinun katsotaan hyväksyvän seuraavat evästekäytännesäännöt. Evästeet (cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään selaimeesi ja jotka tallentuvat käyttäjän selaimen välimuistiin. Evästeiden avulla sivuston toimintoja voidaan tehostaa. Yritys kerää evästeiden avulla tietoa verkkosivuston käytöstä. Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet automaattisesti. Voit joko sallia tai estää evästeet. Estämällä evästeiden käytön et välttämättä voi hyödyntää verkkosivuston kaikkia ominaisuuksia. Yritys ei kerää evästeiden avulla henkilötietoja.

Kuinka poistan tai muutoin kontrolloin evästeitä:

Tällä sivustolla evästeitä ei käytetä keräämään mitään sinua koskevia henkilötietoja, vaan ainoastaan käyttötietoa sivustojen sujuvamman käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Mikäli siitä huolimatta haluat estää evästeiden käytön, tämä tapahtuu muuttamalla selaimesi asetuksia. Selaimesi asetukset ja aputoiminnot sisältävät tästä tarkempaa tietoa. Myös tietokoneeltasi voi löytyä yksityiskohtaista tietoa evästeistä sekä siitä, miten voi poistaa ja tai estää niiden käytön. Matkapuhelimesi osalta evästeiden käytön estäminen selviää parhaiten matkapuhelimen käyttöohjeesta. Pyydämme huomioimaan, että evästeiden poistaminen tai käytön rajoittaminen voi kuitenkin huonontaa sivuston toiminnallisuutta. Tämä sivusto käyttää muidenkin yhtiöiden palveluita. Nämä yhtiöt ovat asettaneet evästeitä meidän puolestamme voidaksemme jakaa näiden kolmansien palveluita sivustomme välityksellä. 

 Viimeisin päivitys: 11.10.2017