Hormonihoidon hyödyt ja riskit

Pauliina Tuomikoski

Vaihdevuosien aikaan naisille alkaa usein kerääntyä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, kuten ylipainoa, kohonnutta verenpainetta sekä epäedullisia muutoksia veren kolesteroli- ja sokeriarvoissa.

Sydän- ja verisuonisairaudet ovatkin yleisin kuolinsyy erityisesti ikääntyvillä naisilla (Kuva), joten näiden sairauksien ennaltaehkäisy on keskeistä.

Vaihdevuosien hormonihoitoa estrogeenilla (liitettynä keltarauhashormoniin, mikäli kohtua ei ole poistettu) käytetään silloin, kun vaihdevuosioireisiin, eli kuumiin aaltoihin ja hikoiluihin sekä niihin liittyviin unihäiriöihin tarvitaan tehokasta lievitystä. Limakalvojen hauraus ja kuivuus, joka voi haitata yhdyntöjä ja lisätä alttiutta virtsatieinfektioille, on myös tavallinen vaiva vaihdevuosissa ja myös tähän hormonihoito on hyvä apu. Helpotusta voi saada myös lihas- ja nivelkipuihin ja mielialan vaihteluihin. Hormonihoidolla on myös muita terveysvaikutuksia, mutta sairauksien ennalta ehkäisyyn tai hoitoon hormonihoitoa ei ensisijaisesti ole tarkoitettu. Vaihdevuosien hormonihoidolla, kuten kaikilla lääkkeillä, on hyötynsä ja riskinsä. Näillä sivuilla käydään läpi hormonihoidon eri vaikutuksia.

Hormonikorvaushoitodata

 

Sydän- ja verisuonisairaudet sekä tyypin 2 diabetes

Hormonihoidolla saavutetaan enemmän terveyshyötyjä kuin -riskejä, kun hoito aloitetaan terveelle naiselle tyypillisessä vaihdevuosi-iässä, eli alle 60-vuotiaana tai alle kymmenen vuotta viimeisistä kuukautisista. Käytettäessä rajoitetun ajan ja alle 60-vuotiaille potilaille hoidolla on mahdollisesti suotuisa vaikutus sydäntapahtumiin ja kokonaiskuolleisuuteen. Hormonihoito voi sen sijaan lisätä riskiä esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktille, jos se aloitetaan vasta selkeästi myöhemmällä iällä. Hormonihoito vähentää selkeästi riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Suun kautta annosteltu estrogeeni lisää syvän laskimotukoksen riskin noin kaksinkertaiseksi. Lähtökohtaisesti laskimotukoksen riski normaalipainoisella tupakoimattomalla naisella on kuitenkin matala. 

Lähteet:
1) Boardman ym. Cochrane Database of Systemic Reviews 2015;Issue 3, Art No CD002229
2) Parkin ym. Cancer 2011;105:S77-S81
3) Polo P. ja Auranen A. Vaihdevuosien hormonihoidon räätälöinti. SLL 2015;49:3363-3369

Suun kautta annosteltu estrogeeni lisää syvän laskimotukoksen riskin noin kaksinkertaiseksi.

Suun kautta annosteltu estrogeeni lisää syvän laskimotukoksen riskin noin kaksinkertaiseksi.

Osteoporoosi

Noin 40%:lla yli 50-vuotiaista naisista murtuu jäljellä olevan elämänsä aikana ranne, nikama tai lonkka ja joka viides vaihdevuodet ohittaneista naisista saa uuden nikamamurtuman vuoden kuluessa.

Vaihdevuosien hormonihoito on tehokas luulääke ja sitä voidaan myös käyttää naisille, joilla ei ole vaihdevuosioireita, mikäli luuntiheys on pienentynyt ja muut luulääkkeet eivät sovellu tai ne aiheuttavat haittavaikutuksia.

Hormonihoito tavanomaisilla annoksilla käytettynä pienentää osteoporoottisten murtumien riskiä niin pitkään, kuin sitä käytetään.

Rintasyöpä

Rintasyöpä on usein pelätyin hormonihoidon haittavaikutus. Rintasyöpäriskiin vaikuttaa myös moni muu asia. Brittiläisen katsauksen mukaan esimerkiksi ylipaino aiheuttaa 8.7% ja alkoholin käyttö 6.4% kaikista naisten rintasyövistä. Hormonihoidon käytön vastaava luku on 3.2%.

On arvioitu, että 1000 naista kohden säännöllisestä alkoholin käytöstä 5 vuoden aikana aiheutuisi:

1 annos alkoholia päivässä → 4 ylimääräistä rintasyöpää

2 annosta alkoholia päivässä  7 ylimääräistä rintasyöpää

Yli 25kg painon nousu 18 vuoden iän jälkeen on arvioitu aiheuttavan 11 ylimääräistä rintasyöpää ja yli 10kg painon nousu vaihdevuosien jälkeen 3 ylimääräistä rintasyöpää.

Pitkäaikainen hormonihoidon käyttö nostaa rintasyöpäriskiä jonkin verran. Rintasyöpäriskiin vaikuttaa myös kohtusyövän estoon käytetty keltarauhashormoni. Suomalaisen rekisteritutkimuksen mukaan hormonihoidon käyttö 5-10v aiheutti keskimäärin 4-6 ylimääräistä tapausta / 1000 naista.


Lähde: Lyytinen H. A Nationwide Study on Breast Cancer Risk in Postmenopausal Women Using Hormone Therapy in Finland. Helsinki University 2009.

Kokonaisarvio on tärkeä

Vaihdevuosioireet voivat jatkua toistakymmentä vuotta ja näin ollen myös hormonihoitoa usein tarvitaan monien vuosien ajan. Mikäli hormonihoito on aloitettu vaihdevuosi-iässä eikä terveydentilassa tapahdu erityisiä muutoksia, ei hoidon käytön kestolle ole ehdotonta ylärajaa. Hormonihoidon hyödyistä ja riskeistä omalla kohdalla kannattaa keskustella oman gynekologin kanssa.