Hormonihoidon lopettaminen

Päivi Polo

Hormonikorvaushoidon käytön päätarkoitus on vaihdevuosioireiden helpottaminen. Jos hoito ei ole aiheuttanut komplikaatioita tai haittavaikutuksia, voidaan sitä siis käyttää pitkiäkin aikoja, oireiden esiintymisen ajan. Hoitoa aloitettaessa on kuitenkin mahdotonta arvioida oireiden esiintymisen kestoa, joten ohjeita hoidon kestostakaan ei tarkalleen voida antaa.

Vaikka hormonikorvaushoitoa ei määrätäkään pitkäaikaissairauksien estoon, on hoidolla todettu olevan useita sairauksia estäviä vaikutuksia. Nämä myönteiset vaikutukset esiintyvät hoidon aikana, mutta ne häviävät hoidon lopettamisen jälkeen. Siten ne siis puoltavat pitkäaikaisen hoidon käyttöä. Toisaalta hormonikorvaushoidon komplikaatiot, erityisesti rinta- ja munasarjasyövän lisääntynyt riski, on liitetty pitkään, yleensä 3-5 vuotta ylittäviin hoitojaksoihin.

Hoidon pituutta punnittaessa on arvioitava naisen kokonaisterveys: naisen sukurasite eri perustauteihin, naisen tämänhetkinen terveys (mm. verenpaine, veriarvot) ja naisen elämäntavat (mm. liikunta, tupakointi ja alkoholin käyttö). Näiden avulla voidaan arvioida hormonikorvaushoidosta saatavia hyötyjä ja haittoja. Apuna voidaan käyttää myös FINRISKI-laskuria, jonka avulla voidaan arvioida riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin seuraavan 10 vuoden aikana.


Hormonikorvaushoidon lopettaminen on aina naisen oma päätös. Osalla naisista vaihdevuosioireet kestävät vain lyhyen aikaa, muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen, joten he pystyvät lopettamaan hormonikorvaushoidon käytön helpostikin. Toisilla naisilla oireet saattavat kuitenkin jatkua pitkään, jopa vuosikymmeniä, yli 70-vuotiaaksi. Tällöin hoitoa tarvitaankin pitkäaikaisesti. Hoidon pituuden määritys onkin mahdollista ainoastaan tauottamalla tai lopettamalla hoito, jonka jälkeen arvioidaan vaihdevuosioireiden helpottuminen ja/tai loppuminen.

Hoidon lopettamisessa sovelletaan eri tapoja: hoito voidaan lopettaa äkkinäisesti tai asteittain. Tutkimusten mukaan hoidon lopettamisen onnistumisessa ei ole eroa, lopetettiin hoito sitten kummalla tavalla tahansa. Asteittainen lopetus voidaan toteuttaa joko hoitoannosta tai hoitopäiviä vähentämällä, ja se suositellaan toteutettavaksi pitkän ajan kuluessa, jopa 6-12 kuukauden kestoisena, jolloin vaihdevuosioireet ovat loppuneet tai helpottuneet siedettäviksi.
Tärkein tekijä hoidon uudelleenaloittamisessa on vaikeiden vaihdevuosioireiden palautuminen. Yleisimpiä ovat kuumat aallot ja hikoilu, eli samat oireet, joita hormonikorvaushoidolla on hoidettukin. Ne alkavat usein jo viikon, viimeistään kuukauden kuluessa hoidon lopettamisesta. Ne saattavat kuitenkin loppua tai ainakin vähentyä siedettäväksi muutaman kuukauden kuluessa, joten jos nainen halua lopettaa hoidon, kannattaa oireiden esiintymistä seurata pidempäänkin.
Päätöksen hoidon uudelleenaloittamisesta määrää usein naisen oma elämäntilanne: Jos nainen on vielä työelämässä ja jos hän kokee työtehtävänsä raskaaksi, vaativaksi tai stressaavaksi, hän aloittaa hoidon usein herkemmin uudelleen, jos vaihdevuosioireita ilmenee. Sen sijaan, jos työtilanne on helpottanut ja erityisesti, jos nainen on siirtynyt eläkkeelle, hän saattaa suostua kestämään vaikeampia vaihdevuosioireita aloittamatta hoitoa uudelleen.
FINRISKI-laskuri