Muut lääkkeelliset hoidot ja luontaistuotteet

Tarja Nevala

Aina naiset eivät voi tai eivät halua käyttää hormonihoitoa. Vaihtoehtona voivat tuolloin olla SSRI-lääkkeet (serotoniinin takaisinoton estäjät ). Kuumat aallot voivat vähentyä ja unihäiriöt lievittyä.

Eri lääkkeillä on hieman erilaisia vaikutuksia. Ja valitettavasti myös haittavaikutuksia, kuten päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, unettomuutta, ruokahaluttomuutta ja suun kuivumista. Mikäli päädytään tähän lääkeryhmään, kannattaa aloittaa pienellä annoksella ja lisätä sitä tarpeen mukaan hankalien haittavaikutusten minimoimiseksi. Kokonaisuudessaan näiden lääkkeiden teho asettuu estrogeenin ja lumelääkkeiden väliin.

Suomessa vähemmän käytetyt gabapentiini, pregabaliini ja klonidiini ovat teholtaan verrattavissa SSRI-lääkkeisiin, mutta myös näiden lääkkeiden haittavaikutukset rajoittavat käyttöä.

Käytössä on myös ergotamiinia, fenobarbitaalia ja belladonnaa sisältävä reseptillä saatava yhdistelmävalmiste. Sitä valmistaa Suomessa Yliopiston apteekki. Haittavaikutuksina tällä valmisteella on huimaus ja uneliaisuus sekä mahdollinen valmisteeseen kehittyvä lääkeaineriippuvuus. Myös yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa on.

Luontaistuotteet

Vaihdevuosioireiden lievittämiseen käytetään paljon luontaistuotteita. Näitä voivat olla esim. erilaisiin hermoston häiriötiloihin tarkoitetut tai uneen vaikuttavat valmisteet. Valmistevalikoima on nykyisin mittava. Tieteellisten tutkimusten mukaan tehoa vaihdevuosioireisiin ei ole osoitettu. Tuotteilta puuttuvat myös laajamittaiset terveysvaikutustutkimukset, jotka lääkkeiltä vaaditaan.

 

Kasviestrogeeneista eli fytoestrogeeneista mainittakoon esimerkiksi soija ja puna-apila. Näiden flavonoidien uskotaan auttavan vaihdevuosioireissa. Kasviestrogeenien teho on tutkimusten mukaan pääsääntöisesti lumelääkkeen luokkaa.