Vaihdevuodet arjessa

Uni ja muisti

Unen laatu

Hyvä unen laatu on olennainen elämänlaadun tekijä. Sillä on vaikutusta päiväaikaiseen vireys- ja suoritustasoon, jopa sairastuvuuteen ja onnettomuusalttiuteen. Ikääntyessä uni kuitenkin herkästi kärsii. Naisilla erityisesti vaihdevuodet lisäävät uniongelmia kuten nukahtamisvaikeuksia, yöllisiä heräämisiä tai liian aikaisia heräämisiä aamuisin. Jopa neljäsosa 50–64-vuotiaista naisista saattaa kärsiä uniongelmista.

Unihäiriö voi olla ainoa vaihdevuosioire, mutta usein se liittyy muihin samanaikaisiin oireisiin, erityisesti kuumiin aaltoihin ja hikoiluun. Myös mahdolliset mielialaoireet voivat vaikuttaa unen laatuun. Lisäksi unenaikaiset liikehäiriöt, erityisesti levottomat jalat -oireyhtymä ja periodiset raajojen liikkeet -oireyhtymä, lisääntyvät ikääntyessä ja niitä esiintyy naisilla miehiä useammin.

Osittainen ylähengitystieahtauma on yleistä vaihdevuosi-iässä. Myös uniapnea on kaksi kertaa yleisempää naisilla, joiden kuukautistoiminta on lakannut ja joilla on ylipainoa. Molemmat vaivat vaativat hoitoa, sillä hengitysvirtauksen vaikeutuminen tai hengityskatkokset ovat terveydelle vaarallisia. Uneen kannattaakin kiinnittää erityistä huomioita vaihdevuosien alkaessa.

Uniapnea
Hyvään uneen
kannattaa panostaa

Unen merkitys

Estrogeeni ja keltarauhashormoni vaikuttavat lukuisiin unta sääteleviin hermovälittäjäaineisiin ja hormoneihin. Vaihdevuosien hormonikorvaushoidolla onkin useiden tutkimuksien mukaan osoitettu olevan unettomuutta parantava tai lieventävä vaikutus, näin erityisesti naisilla, joita hoito muutenkin auttaa. Vähintään yhtä tärkeää on hyvä unihygienia, eli miellyttävä sänky, rauhallinen, pimeä ja mieluimmin viileähkö nukkumisympäristö, tietyt nukkumisrutiinit, säännöllinen unirytmi, päiväunien ja illalla nautittavien piristävien aineiden välttäminen.

Jos unihäiriöt eivät ole helpottaneet kolmen kuukauden hormonikorvaushoitokokeilun aikana, ovat jatkotutkimukset muiden unettomuutta aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi ja hoitamiseksi aiheellisia.

Muisti säilyy vaihdevuosissakin

Usein naiset kokevat muistinsa huononevan pian vaihdevuosien jälkeen. Tutkimusten mukaan terveiden naisten muistitoiminnot eivät kuitenkaan heikkene merkittävästi vaihdevuosien takia, vaan erilaiset kognitiiviset toiminnot, kuten reaktionopeus, keskittymiskyky ja muisti, säilyvät hyvinä.

Muut vaihdevuosioireet, kuten unen laadun heikkeneminen tai mielialaoireet, saattavat kuitenkin vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myös muistiin.