Uni ja muisti

Unen laatu

Hyvä unen laatu on olennainen elämänlaadun tekijä. Sillä on vaikutusta päiväaikaiseen vireys- ja suoritustasoon, jopa sairastuvuuteen ja onnettomuusalttiuteen. Ikääntyessä uni kuitenkin herkästi kärsii. Naisilla erityisesti vaihdevuodet lisäävät uniongelmia kuten nukahtamisvaikeuksia, yöllisiä heräämisiä tai liian aikaisia heräämisiä aamuisin. Jopa 40-60 % naisista saattaa kärsiä uniongelmista vaihdevuosien aikana.

Unihäiriö voi olla ainoa vaihdevuosioire, mutta usein se liittyy muihin samanaikaisiin oireisiin, erityisesti kuumiin aaltoihin ja hikoiluun. Myös mahdolliset mielialaoireet voivat vaikuttaa unen laatuun. Lisäksi unenaikaiset liikehäiriöt, esimerkiksi levottomat jalat -oireyhtymä, lisääntyvät ikääntyessä ja niitä esiintyy naisilla miehiä useammin.

Osittainen ylähengitystieahtauma on yleistä vaihdevuosi-iässä. Myös uniapnea on huomattavasti yleisempää naisilla, joiden kuukautistoiminta on lakannut ja joilla on ylipainoa. Molemmat vaivat vaativat hoitoa, sillä hengitysvirtauksen vaikeutuminen tai hengityskatkokset ovat terveydelle vaarallisia. Uneen kannattaakin kiinnittää erityistä huomioita vaihdevuosien alkaessa.

Unen merkitys

Estrogeeni ja keltarauhashormoni vaikuttavat lukuisiin unta sääteleviin hermovälittäjäaineisiin ja hormoneihin. Vaihdevuosien hormonikorvaushoidolla onkin useiden tutkimusten mukaan osoitettu olevan unettomuutta parantava tai lieventävä vaikutus. Vähintään yhtä tärkeää on hyvä unihygienia, eli miellyttävä sänky, rauhallinen, pimeä ja mieluimmin viileähkö nukkumisympäristö, tietyt nukkumisrutiinit, säännöllinen unirytmi, päiväunien ja illalla nautittavien piristävien aineiden välttäminen.

Jos unihäiriöt eivät ole helpottaneet kolmen kuukauden hormonikorvaushoitokokeilun aikana, ovat jatkotutkimukset muiden unettomuutta aiheuttavien tekijöiden selvittämiseksi ja hoitamiseksi aiheellisia.

Muisti säilyy vaihdevuosissakin

Usein naiset kokevat muistinsa huononevan pian vaihdevuosien jälkeen. Tutkimusten mukaan terveiden naisten muistitoiminnot eivät kuitenkaan heikkene merkittävästi vaihdevuosien takia, vaan erilaiset kognitiiviset toiminnot, kuten reaktionopeus, keskittymiskyky ja muisti, säilyvät hyvinä.

Muut vaihdevuosioireet, kuten unen laadun heikkeneminen tai mielialaoireet, saattavat kuitenkin vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myös muistiin.