Hormonikorvaushoidot

Hormonihoidon terveysvaikutuksista

Hormonihoidon riskit ovat pienemmät kuin sillä saavutetut terveyshyödyt, kun hoito aloitetaan terveelle naiselle tyypillisessä vaihdevuosi-iässä, eli alle 60-vuotiaana tai alle kymmenen vuotta viimeisistä kuukautisista.

Käytettäessä rajoitetun aikaa ja alle 60 v. potilaille hoidolla on mahdollisesti suotuisa vaikutus sydäntapahtumiin ja kokonaiskuolleisuuteen. Hormonihoito voi sen sijaan lisätä riskiä esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktille, jos se aloitetaan vasta huomattavasti myöhemmällä iällä. Hormonihoito vähentää selkeästi riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, mutta vaikutuksesta dementiariskiin ei toistaiseksi varmaa ole tietoa.

Aivoinfarktin riski vaihdevuosi-ikäisellä muuten terveellä naisella on pieni. Matala-annoksisella tablettihoidolla riski on vähäinen ja ihon kautta annosteltu hormonihoito ei lisää aivoinfarktiriskiä.

Vaihdevuosioireet voivat jatkua toistakymmentä vuotta ja näin ollen myös hormonihoitoa usein tarvitaan monien vuosien ajan. Mikäli hormonihoito on aloitettu vaihdevuosi-iässä eikä terveydentilassa tapahdu erityisiä muutoksia, ei hoidon käytön kestolle ole ehdotonta ylärajaa. Oman gynekologin kanssa kannattaa selvittää itselle hormonihoidosta aiheutuvat hyödyt ja mahdolliset riskit.

Hormonikorvaushoidot
Hormonihoitoa mietittäessä terveyden kokonaisarviointi tärkeää

Sydän- ja verisuonitaudit sekä tyypin 2 diabetes

Vaihdevuosien aikana naisille alkaa usein kerääntyä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, kuten ylipainoa, kohonnutta verenpainetta sekä epäedullisia muutoksia veren kolesteroli- ja sokeriarvoissa. Sydän- ja verisuonisairaudet ovatkin yleisin kuolinsyy erityisesti ikääntyvillä naisilla, joten näiden sairauksien ennaltaehkäisy on keskeistä. Vaikutuksesta dementiariskiin ei toistaiseksi ole varmaa tietoa.

Suun kautta annosteltu estrogeeni lisää syvän laskimotukosriskiä. Lähtökohtaisesti laskimotukoksen riski normaalipainoisella tupakoimattomalla naisella on kuitenkin pieni. Ihon kautta annosteltava estrogeeni ei tavallisilla annoksilla käytettynä sen sijaan lisää laskimotukosriskiä ja onkin suositeltu annostelutapa erityisesti ylipainoisille naisille (BMI >30 kg/m2).

Osteoporoosi

Noin 40 %:lla yli 50-vuotiaista naisista murtuu jäljellä olevan elämänsä aikana ranne, nikama tai lonkka ja joka viides vaihdevuodet ohittaneista naisista saa uuden nikamamurtuman vuoden kuluessa.

Varsinaisten luulääkkeiden sijaan voidaan myös käyttää sukuhormonihoitoja naisilla varsinkin 50–60 ikävuoden välillä, kun niillä on myös muu hoidon aihe, kuten hoitoa vaativat vaihdevuosioireet. Hormonihoito tavanomaisilla annoksilla käytettynä pienentää osteoporoottisten murtumien riskiä niin pitkään, kuin sitä käytetään.

Rintasyöpä

Rintasyöpä on usein pelätyin hormonihoidon haittavaikutus. Rintasyöpäriskiin vaikuttaa kuitenkin myös moni muu asia. Brittiläisen katsauksen mukaan esimerkiksi ylipaino aiheuttaa 8,7 % ja alkoholin käyttö 6,4 % kaikista naisten rintasyövistä. Hormonihoidon käytön vastaava luku on 3,2 %.

Rintasyöpäriskiin vaikuttaa myös kohtusyövän estoon käytetty keltarauhashormoni. Suomalaisen rekisteritutkimuksen mukaan hormonihoidon käyttö 5 vuoden jälkeen (vuosina 5–10) aiheutti keskimäärin 4–6 ylimääräistä tapausta / 1000 tapausta.