Hormonikorvaushoidot

Pitkä vai lyhyt
hoito – kuinka valita?

Hormonikorvaushoidon käytön päätarkoitus on vaihdevuosioireiden helpottaminen. Jos hoito ei ole aiheuttanut komplikaatioita tai haittavaikutuksia, voidaan sitä käyttää oireiden esiintymisen ajan, pitkiäkin aikoja.

Hoitoa aloitettaessa on mahdotonta arvioida, kuinka pitkään oireet jatkuvat, joten ohjeita hoidon kestostakaan ei tarkalleen voida antaa.

Vaikka hormonikorvaushoitoa ei määrätäkään pitkäaikaissairauksien estoon, on hoidolla todettu olevan useita sairauksia estäviä vaikutuksia. Näitä myönteisiä vaikutuksia, erityisesti sydän- ja verisuonielimistöön ja luustoon, saadaan hoidon aikana, mutta ne häviävät hoidon lopettamisen jälkeen. Siten ne siis puoltavat pitkäaikaisen hoidon käyttöä. Toisaalta hormonikorvaushoidon komplikaatiot, erityisesti rinta- ja munasarjasyövän lisääntynyt riski, on liitetty pitkään, yleensä 3–5 vuotta ylittäviin hoitojaksoihin.

Hoidon pituutta punnittaessa on arvioitava kokonaisterveys: sukurasite eri perustauteihin, tämän hetkinen terveys (mm. verenpaine, veriarvot) ja elämäntavat (mm. liikunta, tupakointi ja alkoholin käyttö). Näiden avulla voidaan arvioida hormonikorvaushoidosta saatavia hyötyjä ja haittoja. Apuna voidaan käyttää myös FINRISKI-laskuria (www.thl.fi/finriski-laskuri), jonka avulla voidaan arvioida riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin seuraavan 10 vuoden aikana.