Pitkä vai lyhyt
hoito – kuinka valita?

Hormonikorvaushoidon käytön päätarkoitus on vaihdevuosioireiden helpottaminen. Jos hoito ei ole aiheuttanut haittavaikutuksia, voidaan sitä käyttää oireiden esiintymisen ajan, pitkiäkin aikoja.

Hoitoa aloitettaessa on mahdotonta arvioida, kuinka pitkään oireet jatkuvat, joten ohjeita hoidon kestostakaan ei tarkalleen voida antaa.

Vaikka hormonikorvaushoitoa ei määrätäkään pitkäaikaissairauksien estoon, on hoidolla todettu olevan useita sairauksia estäviä vaikutuksia. Näitä myönteisiä vaikutuksia, erityisesti sydän- ja verisuonielimistöön ja luustoon, saadaan hoidon aikana, mutta ne häviävät hoidon lopettamisen jälkeen. Siten ne siis puoltavat pitkäaikaisen hoidon käyttöä. Toisaalta erityisesti rinta- ja munasarjasyövän lisääntynyt riski on liitetty pitkiin, yleensä 3–5 vuotta ylittäviin hoitojaksoihin.

Hoidon pituutta punnittaessa on arvioitava kokonaisterveys: sukurasite eri perustauteihin, tämän hetkinen terveys (mm. verenpaine, veriarvot) ja elämäntavat (mm. liikunta, tupakointi ja alkoholin käyttö).